facebook
google

Pomiary elektryczne

- badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie;
- pomiar impedancji pętli zwarcia kiedyś nazywanym skutecznością zerowania;
- pomiar wyłączników różnicowo-prądowych;
- pomiar rezystancji izolacji kabli i przewodów;
- pomiar ciągłości połączeń wyrównawczych;
- pomiary instalacji odgromowej;
- metryka instalacji odgromowej;
- sprawdzenie zadziałania wyłącznika p.poż (głównego).

 

 

Instalacje wewnętrzne

- montaż i wymiana instalacji elektrycznych
- przyłącza elektryczne, wewnętrzne linie zasilania, place budowy 
- ochrona przeciwprzepięciowa
- instalacje odgromowe 
- instalacje oświetlenia (zewnętrznego, wewnętrznego, awaryjnego) 
- ogrzewanie elektryczne 
- systemy przeciwoblodzeniowe (rynny, podjazdy) 
- montaż urządzeń elektrycznych; płyt indukcyjnych

 

Instalacje zewnętrzne

- wyniesienie układu pomiarowego (liczników) na zewnątrz budynku 
- budowa linii kablowych do oświetlenia zewnętrznego 
- przyłącza energetyczne budynków 
- montaż złączy kablowych 
- linie kablowe zasilające obiekty 
- montaż instalacji piorunochronnych budynków z uziomami 

 

 

 


pomiary mrągowo

 

 

 

 

 

 

 

 

schemat instalacji

 


Copyright by elektrykmragowo.pl. wszystkie prawa zastrzeżone !